353. HÌNH ẢNH, THÔNG TIN VỀ THI THỂ CỤ KÌNH

Trịnh Bá Tư

Thi thể Cụ Kình bị đánh gãy rời chân trái, Đầu be bét máu, bị trúng một viên đạn ngay Tim, máu me đầy dường Cụ nằm. Chết lúc 3h sáng tại lầu 2 nhà Cụ. Anh Chức thì đang bv Hà Đông nhưng khó qua khỏi, anh Công thì xem như đã mất.

Theo người nhà cho biết lực lượng cướp khoảng 9.000.

Hành động ập vào cắt khoá tại nhà dân lúc rạng sáng, giết chết 3 thế hệ này và khuân hết đồ đạc này được xem là CƯỚP.

Thông tin công an Chết thì vẫn đang mù mờ. Có thể đây là màn kịch.

Tin từ chị Nhung (con gái cụ Kình).


Trịnh Bá Tư

Thi thể Cụ Kình bị đánh gãy rời chân trái, Đầu be bét máu, bị trúng một viên đạn ngay Tim, máu me đầy dường Cụ nằm. Chết lúc 3h sáng tại lầu 2 nhà Cụ. Anh Chức thì đang bv Hà Đông nhưng khó qua khỏi, anh Công thì xem như đã mất.

Theo người nhà cho biết lực lượng cướp khoảng 9.000.

Hành động ập vào cắt khoá tại nhà dân lúc rạng sáng, giết chết 3 thế hệ này và khuân hết đồ đạc này được xem là CƯỚP.

Thông tin công an Chết thì vẫn đang mù mờ. Có thể đây là màn kịch.

Tin từ chị Nhung (con gái cụ Kình).

https://www.facebook.com/watchparty/456819214999401/?entry_source=FEED

24 comments

 1. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 2. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 3. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 4. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 5. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 6. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 7. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 8. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 9. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 10. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ x… […]

  Thích

 11. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 12. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 13. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 14. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 15. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 16. […] Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi, khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ Kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim, rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. […]

  Thích

 17. Cái chết của ô Lê Đình Kình có thể làm cho chậm hơn .

  Từ sau vụ giam lỏng các chiến sĩ lực lượng vũ trang năm 2017, dân Đồng Tâm đã rơi vào tình trạng của Đặng Văn Hiến . Đặng Văn Hiến may nhờ nhà báo xã hội chủ nghĩa Mai Quốc Ấn thuyết phục nên ra đầu thú với công an . Tới bây giờ vẫn chưa chết . Những nhân sĩ trí thức đã làm công tác dân vận ở Đồng Tâm như Trần Nguyễn Nhật Quang A, Nguyễn Nguyên Bình & Nguyễn Đăng Quang đã không thành công như Mai Quốc Ấn với Đặng Văn Hiến . Có thể các bác í lụt nghề, hoặc dân Đồng Tâm quá tin vào công lý nên một lòng một dạ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng với Đảng .

  Kết/hậu -tùy cách nhìn- quả là cụ Kình & 1 số con cháu cụ đã đền tội vì vi phạm pháp luật, trong khi Đặng Văn Hiến vẫn còn hy vọng . Thui thì các nhà báo xã hội chủ nghĩa như Mai Quốc Ấn & các nhân sĩ trí thức nước nhà nên ráng thuyết phục những người dân Đồng Tâm còn ngoan cố hãy ra đầu thú với công an . Dù sao thì dân Đồng Tâm cũng đã vi phạm pháp luật, bắt giam lỏng những chiến sĩ lực lượng vũ trang, aka bộ đội Cụ Hồ, năm 2017. Và có vẻ tất cả mọi người đều rất tôn trọng pháp luật, kể cả báo Đảng . Phạm luật thì ra đầu thú là tốt nhất .

  BTW, đang có 1 cuộc tranh luận về luật pháp nước nhà từ cả 2 phía . Nói chung là về cách hiểu & giải thích những ngôn từ của luật pháp . Ý kiến cá nhân thì tớ nghiêng về phía Lê Văn Bảy, Jonathan London & báo Công an . Dựa trên biến cố 2017. Bằng hành động bắt giam lỏng lực lượng an ninh, dân Đồng Tâm đã bước qua ranh giới của an ninh quốc gia . Khi đụng tới an ninh quốc gia, tất cả những nước trên thế giới, kể cả tư bẩn thúi nát, đều khá du di trong cách hiểu luật của mình . Như cục điều tra liên bang FBI có thể đột nhập tư gia dựa trên những nghi ngờ xác đáng (reasonable) rằng họ thuộc loại khủng bố . Việt Nam có thể áp dụng tương tự cho Đồng Tâm . Và trong khi đột nhập, cảnh sát liên bang có quyền nổ súng tử thương (deadly force) nếu chống trả bằng vũ lực . Trong vụ này có 3 chiến sĩ công an hy sinh, có nghĩa xử dụng deadly force ở đây là hợp lý (reasonable). Công an nên diễn giải chiện tấn công vật lý này theo hướng tiễu trừ khủng bố nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, xuất phát từ tranh chấp ruộng đất, hơn là chỉ có tranh chấp ruộng đất thui .

  1 trong những lý do xử dụng deadly force là ngăn chặn sự bành trướng của tư tưởng khủng bố xuất phát từ Đồng Tâm . Nên đọc những sách báo về cultural terrorism, nói về sự hấp dẫn của ý tưởng sai khi có military victories hỗ trợ . Ở Đồng Tâm, ý tưởng chống đối do gia đình ô Kình khởi xướng, cộng với quasi-victory của việc bắt giam rồi thả -chứng minh có cả muscle & lòng nhân ái, rất hấp dẫn đám đông- đã trở thành 1 số tiền đề có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho an ninh quốc gia .

  Nếu diễn giải về hướng đó, tớ tin sẽ thuyết phục được rất nhiều người, nhất là nhân sĩ trí thức & giới đấu tranh . Đúng là họ không cần nhiều lắm để tin Đảng, nhưng đôi lúc cũng phải vứt cho họ cục xương . Cứ để họ xào khô từ trước tới giờ sẽ gây ra dao động tư tưởng trong giới tin Đảng nhất từ trước tới giờ, bar none.

  Thích

 18. Thời bình mà y như thời chiến vào nhà nữa đêm, bắn chết rồi mổ bụng?

  Xưa bà Út Tịch theo cách mạng chống đối, đánh đồn Mỹ đủ kiểu bọn Mỹ bắt được mổ bụng xem gan bà to đến đâu mà bà dữ như vậy.

  Sau này họ gọi bọn ấy là bọn giặc ác ôn.

  Giờ là năm 2020 người ta ở trong nhà người ta, nữa đêm kéo quân đến phá nhà phá tường, lấy hết gia sản, bắn chết rồi còn lấy xác đem về mổ bụng thì gọi là gì mới đúng?

  Tại sao lại mổ bụng làm gì?, Trong sạch tại sao nữa đêm kéo vô nhà người dân? Trong sạch sao không cho báo chí tiếp cận?

  Thích

Nhận xét về Doanh Hoàng Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.