1868. Quyền tự do lập hội: những khuyến cáo từ ILO

Việt Nam thời báo

 28.11.2020 12:38

Triệu Tử Long

(VNTB) – Tự do lập hội là một quyền con người và là một trong những giá trị cốt lõi của ILO.

Đây là một giá trị thiêng liêng được nhắc tới trong Hiến chương ILO, Tuyên bố Philadelphia của ILO, và Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động của ILO (1998); điều này cũng được tuyên bố trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền.

Tổ chức Lao động Quốc tế, viết tắt ILO (tiếng Anh: International Labour Organization) là một cơ quan đặc biệt của Liên Hiệp Quốc liên quan đến các vấn đề về lao động.

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam được thành lập cũng trên tinh thần về quyền con người là một giá trị thiêng liêng như đã nêu tại Hiến chương ILO.

Rộng đường dư luận, xin trích giới thiệu ở đây về một tài liệu của Dự án “Quyền tự do lập Hội” do ILO thực hiện tại Việt Nam.

Câu hỏiNhững tiêu chuẩn quốc tế chính về quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể là gì?

Trả lời: Những tiêu chuẩn quốc tế chủ yếu về quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể bao gồm Công ước về Quyền Tự do Lập hội và Bảo vệ Quyền Tổ chức (Số 87) 1948 và Công ước về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể, 1949 (Số 98).

Những tiêu chuẩn quốc tế khác liên quan tới các quyền tự do này gồm Các biện pháp bảo vệ và thiết chế dành cho đại diện người lao động để thực thi Công ước (Số 135); Khuyến nghị về Đại diện của Người lao động (Số 143); và Khuyến nghị về Thương lượng Tập thể (Số 163).

Các tiêu chuẩn quốc tế liên quan tới đối thoại xã hội bao gồm Khuyến nghị về việc Tham vấn và Hợp tác giữa Người sử dụng lao động và Người lao động ở cấp cơ sở (Số 94) và Khuyến nghị về Thông tin giữa Ban quản lý và Người lao động ở cấp Cơ sở (Số 129).

Hơn nữa, phần lớn các Công ước và Khuyến nghị của ILO đều có các điều khoản ủng hộ đối thoại xã hội bằng cách yêu cầu về tham vấn với các tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động.

Câu hỏiTại sao quyền tự do lập hội lại quan trọng?

Trả lời: Quyền lập hội là một quyền, ngoài ra tự do lập hội tạo điều kiện cho người lao động và người sử dụng lao động cùng nhau bảo vệ tốt hơn không chỉ quyền lợi kinh tế mà cả các quyền tự do dân sự của họ như quyền được sống, được đảm bảo an toàn, toàn vẹn, và đảm bảo các quyền tự do cá nhân và tập thể.

Là một phần không thể tách rời của nền dân chủ, nguyên tắc này rất quan trọng giúp thực hiện tất cả các nguyên tắc và quyền cơ bản khác tại nơi làm việc.

Các doanh nghiệp đối diện với rất nhiều bất ổn trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường toàn cầu. Thiết lập một kênh đối thoại thực sự với những đại diện mà người lao động tự do lựa chọn sẽ giúp cho cả người lao động và người sử dụng lao động hiểu được các vấn đề của nhau tốt hơn và cùng tìm cách giải quyết chúng.

An toàn của những người đại diện là cơ sở để xây dựng niềm tin cho cả hai bên.

Tự do lập hội và thương lượng tập thể sẽ mang lại cơ hội đối thoại giúp giải quyết xung đột hiệu quả, và điều này cũng giúp kiểm soát năng lượng để tập trung vào những giải pháp có kết quả mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội nói chung.

Phạm vi ý nghĩa của quyền tự do lập hội được định nghĩa với phạm vi lớn hơn bất cứ quyền nào trong bộ máy giám sát của ILO. Trong nhiều trường hợp những quyết định này rất hữu ích giúp người sử dụng lao động hiểu được những quyền này.

Câu hỏiHiểu thế nào về việc người lao động và người sử dụng lao động có thể “tự do thực hiện quyền tổ chức của mình”?

Trả lời: Tự do lập hội là một quyền con người cơ bản. Điều này ngụ ý sự tôn trọng đối với quyền tự do và tự nguyện thành lập và gia nhập các tổ chức theo lựa chọn của bản thân một người.

Điều đó cũng có nghĩa là các tổ chức có quyền thực hiện các hoạt động của họ một cách hoàn toàn tự do mà không bị can thiệp. Người sử dụng lao động không nên can thiệp vào quyết định lập hội của người lao động, hoặc phân biệt đối xử đối với người lao động hoặc đại diện của họ.

Chính phủ không nên can thiệp vào quyền lập hội của cả người lao động lẫn người sử dụng lao động. Người lao động và người sử dụng lao động có quyền gia nhập các tổ chức ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, và các tổ chức của họ có quyền liên kết ở bất cứ cấp độ nào.

Tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động cần phải được tồn tại lâu dài mà không phải thực hiện bất cứ yêu cầu gia hạn định kỳ hay chịu bất cứ một điều kiện nào để được tiếp tục tồn tại.

Câu hỏiChính phủ có trách nhiệm gì để bảo vệ quyền tự do lập hội?

Trả lời: Để thực hiện các nguyên tắc của quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể trên thực tế cần có một cơ sở pháp lý đảm bảo những quyền này được thi hành.

Điều này cũng đòi hỏi phải có một khung thể chế kiến tạo có thể được xây dựng giữa ba bên, giữa tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động, hoặc kết hợp cả hai.

Những cá nhân mong muốn được thực hiện quyền của mình để trình bày ý kiến cũng phải được bảo vệ để không bị phân biệt đối xử. Và tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động cũng phải chấp nhận làm đối tác của nhau mới có thể cùng giải quyết vấn đề chung hoặc xử lý các thách thức chung.

Chính phủ phải có trách nhiệm đảm bảo các khung thể chế và pháp lý sẵn có để hoạt động thích hợp. Họ cũng cần giúp thúc đẩy một văn hóa hợp tác và chấp nhận lẫn nhau.

Khi chính phủ không tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế, cần có nỗ lực để cải cách pháp luật và quản trị nhà nước. Nếu luật pháp không tuân theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế, người sử dụng lao động và công đoàn cần nỗ lực tôn trọng các nguyên tắc đó, ít nhất là ở những quốc gia mà việc tôn trọng những nguyên tắc này không bị cấm đoán.

Tại những quốc gia mà pháp luật bảo vệ quyền, nhưng việc triển khai lại kém do không có đủ lực lượng thi hành luật, thì người sử dụng lao động cần tuân thủ pháp luật.

One comment

 1. Kụ đực 0001 : Nghệ thuật rửa tiền đến cả Tháp Ép-Em cũng chóng cả mặt … !
  *************************************************

  Đô n..a bay qua Phú Lăng Sa :
  Ngày giữa ban đêm rửa tiền tà .. ..
  Đến Tháp Ép-Em chóng cả mặt !
  “Đêm giữa ban ngày” = Đại ca ca .. ..

  (TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT – Bom nổ chậm: ‘Chân dzung người máy’ của 1001 kụ Vịt kìu iêu nước ao khắp Thế giới)


  Kụ đực 0002 : Nước lạnh Sông Seine không ngửi nổi nhưng Hàn Thủy .. .. !
  *************************************************

  Bô bay qua tận Trời Tây Âu !
  Chìm mặt Sông Seine nước lạnh sầu .. ..
  Dòng Sen không lòng nào giữ nổi !
  Chuyên gi…ơ lại bưng … đội trên đầu !

  (TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT – Bom nổ chậm: ‘Chân dzung người máy’ của 1001 kụ Vịt kìu iêu nước ao khắp Thế giới)


  Kụ đực 0003 – Cố quận : Vịt gian + Tân hương : cũng Mỹ gian .. ..
  ****************************************************

  Ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng
  Vịt gian bưng bô ‘Đông phương Hồng’
  Mỹ gian lại ngụy trang dạy Sử
  Sử Việt + Mỹ Sử uất hận không ?
  Mao-Tập nào cần bưng bô đổ ống:
  Tự bán Hai Non Sông tâng công !
  Dân Việt mai này đúc tượng Hắn
  Khạc vào Tần Cối vẫn chưa xong
  Xưa bọn này Hoàng Sa ám hại
  Giờ lại vênh váo bàn Biển Đông !
  Mỹ Thuở Vàng son đến du học
  Nay Giao thời cuốn theo Gió Không .. ..
  Đất Việt bên bờ Tân Giao Chỉ :
  Theo Hồ thờ Mao có thấy không ! ?

  (TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT – Bom nổ chậm: ‘Chân dzung người máy’ của 1001 kụ Vịt kìu iêu nước ao khắp Thế giới)


  Kụ đực 0004 : Gác trọ Paris Xóm Học La Tinh thư hiên cọt kẹt mày mò .. .. !
  *************************************************

  Hàn sĩ khoa học ‘Quán trọ’
  Tiề(ế)..n sĩ giấy loại bày trò
  Gác trọ Paris Phố Học
  Thư hiên cọt kẹt mày mò
  Tóc đen mắt huyền sợi nhỏ
  Khoa bảng tương lai hẹn hò
  Đất lành chim di chim Vịt
  Cố nhân Trời Nam bo bo +
  Con nàng giờ Dâu xứ Hán ! .. ..
  Lanh Tinh xóm học đầu to
  Eo ơi ! Hèn sĩ khoa học
  Phố học Trường ‘nhớn’ (*) tim bò !
  Nhạc phù dung ru phổi lợn
  Phố Học sáng uống sữa bò
  Gác trọ tối nốc rượu nho .. ..

  (TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT – Bom nổ chậm: Chân dzung người máy của 1001 kụ Vịt kìu iêu nước ao khắp Thế giới)

  (*) Trường Bách Khoa – École polytechnique, hay còn biệt danh với tên X, là một trong những grande école (Trường Lớn) nổi tiếng nhất Pháp và người dân Pháp coi đây là trường đào tạo kĩ sư nổi tiếng nhất tại Pháp.

  Trước 1976, chưa là TRƯỜNG ‘NHỚN’ vì cơ sở vật chất còn NHỎ HẸP – trường tọa lạc tại khu phố La Tinh ‘Xóm Học hay Phố Học ) nằm ngay trung tâm Paris. Sau đó, vì lý do cần mở rộng, trường hóa NHỚN đã được chuyển từ ấy năm 1976 đến Palaiseau nằm ở ngoại ô phía Nam Paris.


  Kụ đực 0005 : Bên cạnh Bờ Bỉ ngạn vẫn chưa chịu sám hối ăn năn !
  *************************************

  Gần mộ huyệt vẫn chưa ăn năn
  Gục đầu sám hối vụ Mậu Thân
  Hắn còn ba hoa chích choè tán phét
  Phọt phẹt đầy máu đồng bào quen thân
  Ôn Thuần ác ôn chỉ vịt kìu iêu nước
  Ao theo kiểu hàm thụ từ xa mất gần !
  Vẫn ăn bám xứ rượu vang rượu đỏ
  Đúng là Ôn xứ Huế Cao Huy Thuần
  Răng dính phô pha lời ra tà tà ra rả
  Gần mộ huyệt Liêu Trai vẫn chưa ăn năn
  Bò bốn chân rất tốt còn đi hai chân cực xấu
  Đúng là cái Ôn ác ôn Cao Ngụy Thuần !
  Đất Thần Kinh chỉ có Ôn là duy nhất
  Bia miệng Ngàn năm mà nghiệm Lê Học Lãnh Vân

  (TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT – Bom nổ chậm: Chân dzung người máy của 1001 kụ Vịt kìu iêu nước ao khắp Thế giới)

  Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.