2463. Cuộc tranh luận về dân chủ ở Việt Nam

Nghiên cứu quốc tế/ THE DIPLOMAT by Trien Vinh Le – April 15, 2021

Bối cảnh cuộc tranh luận

Những cải cách kinh tế của Việt Nam dưới thời kỳ Đổi Mới từ cuối thập niên 1980 đã giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo và có những cải thiện về mặt kinh tế. Tuy nhiên, quá trình tăng trưởng qua ba thập niên dựa trên khai thác tài nguyên, lao động rẻ và ưu đãi dành cho các tập đoàn nhà nước đã dẫn đến nhiều hệ lụy về môi trường, bất công trong phân phối lợi ích, tệ tham nhũng và thất thoát ngân sách nhà nước. Ngoài ra, việc lệ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài nhưng không tận dụng được hiệu ứng lan tỏa của công nghệ và quản lý từ dòng vốn này cũng khiến cho nền kinh tế không thoát ra khỏi tình trạng thậm dụng lao động rẻ vốn ngày càng hạn chế do dân số già đi. Nỗi lo không thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và nền kinh tế không khai thác được khoa học công nghệ để cất cánh trở nên phổ biến hơn.

Lấy cảm hứng từ các câu chuyện phát triển của các nước Đông Á từng dân chủ hóa để giải quyết những điểm nghẽn trong kinh tế chính trị và cất cánh, đã có các ý kiến chính thức và không chính thức cho rằng Việt Nam cần có cuộc đổi mới chính trị – Đổi Mới lần 2. Đổi mới thể chế chính trị được cho là để xử lý các khuyết tật nêu trên của tăng trưởng kinh tế đồng thời đưa đất nước sang một giai đoạn phát triển mới với nền tảng là trí tuệ và khoa học công nghệ, chứ không phải là thâm dụng lao động rẻ và tài nguyên thiên nhiên. Sẽ là thích hợp khi đặt câu hỏi làm thế nào hệ thống chính phủ hiện tại có thể mở ra một kỷ nguyên chuyển đổi kinh tế mới khi mà rất nhiều người trong tốp trên hệ thống hưởng lợi từ mô hình cũ.

Cải cách thể chế đang được tiến hành nhưng chỉ dừng lại ở những yêu cầu thay đổi về hành chính, sắp xếp lại các luật và quy định để tránh chồng chéo, trùng lắp. Những khái niệm như tam quyền phân lập hay xã hội dân sự vẫn được xem là cấm kỵ trong phát biểu chính thức của nhà cầm quyền. Mặc dù khái niệm dân chủ đã được đề cập chính thức như một trong những định hướng của đất nước bên cạnh “công bằng” và “văn minh”, nhưng khái niệm “dân chủ hóa” vẫn nhạy cảm vì được xem là sẽ dẫn đến đa nguyên chính trị. Tóm lại nhà nước vẫn cho rằng cơ chế chính trị nhất nguyên hiện tại là ưu việt và mô hình chính trị hiện nay là không thể thay đổi.

Các nền dân chủ như Hàn Quốc và Đài Loan đã cho thấy trong những năm 1970 và 1980, chủ nghĩa đa nguyên chính trị có thể giúp vượt qua các nút thắt kinh tế như thế nào. Đồng thời, các mô hình dân chủ xã hội ở các nước Bắc Âu cho thấy các giá trị xã hội chủ nghĩa và hệ thống dân chủ tương thích với nhau và thậm chí hiệu quả như thế nào trong những hoàn cảnh nhất định. Cách tiếp cận này của giới ngoài đảng luôn gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhà cầm quyền rằng Việt Nam có hoàn cảnh văn hóa lịch sử khác và không có mô hình nào có thể áp dụng rập khuôn vào Việt Nam. Tuy vậy, giới trí thức cấp tiến lại cho rằng chính quyền Việt Nam không có mô hình nào ngoài mô hình do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện.

Điều này dẫn đến hiện tượng phân cực trong ý thức hệ. Một bên kiên định với mô hình hiện tại, và luôn chỉ ra các khuyết tật cũng như thất bại của một số quốc gia dân chủ hóa, bên kia chỉ ra các mô hình chính trị đa nguyên thành công nhưng lại bị cho là không thể áp dụng vào Việt Nam. Có thể nhận thấy gì từ thực tiễn đó?

Tư duy chính trị động hay tĩnh

Có thể nói, cả hai bên của cuộc tranh luận này đều có những hạn chế. Cụ thể là, cả hai đều tiếp cận những thay đổi thể chế theo tư duy tĩnh chứ không phải tư duy động và biện chứng. Vì Việt Nam là một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi, nên việc cải cách thể chế chính trị thích ứng là cần thiết để duy trì sự vận động hướng tới một hệ thống dân chủ tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – như đã thấy trong con đường lịch sử của rất nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Đồng thời, các mô hình dân chủ không phải là không có sai sót, như việc bầu cử các nhà lãnh đạo và đảng phái phân cực trong cùng hệ tư tưởng ở các nước trên thế giới trong những năm gần đây (ví dụ như Hoa Kỳ, Brazil và một số nước Đông Âu).

Dân chủ là giá trị phổ quát được chấp nhận vì bản chất công bằng và bình đẳng của nó đối với mọi người trong một quốc gia mà ở đó nhà cầm quyền chỉ là người đại diện cho người dân cai quản đất nước. Về bản chất nhà cầm quyền cũng là dân và cần bảo vệ quyền tham dự vào đời sống chính trị của mọi người dân. Nhà nước trong một đất nước công bằng và bình đẳng, bảo vệ các giá trị dân chủ mới đúng nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân như Abraham Lincoln đã nói. Để đạt được lý tưởng này, xã hội phải quyết tâm và kiên  định vượt qua những rào cản trên con đường đi tới dân chủ và thực hiện điều đó thông qua các phương tiện hòa bình, hữu ích và công bằng.

Như vậy, tư duy động là tư duy chấp nhận con đường với mục tiêu là dân chủ hay sự tham gia của người dân vào các vấn đề của đất nước, trực tiếp hay gián tiếp. Trên con đường đó, mọi quốc gia văn minh đều phải dựa trên hoàn cảnh lịch sử, văn hóa và kinh tế của mình. Sự cố định với chính thể hiện tại hay sự rập khuôn theo một mô hình nào đó vì thế đều là cách tiếp cận tĩnh và phản phát triển, không có khả năng tạo ra sự linh hoạt cần thiết để hiện đại hóa các thể chế và cơ cấu kinh tế. Đối với Việt Nam, cả nhà cầm quyền và những người đòi hỏi áp dụng các mô hình dân chủ hiện nay đều rơi vào trạng thái cực đoan vì không thừa nhận và không cùng chia sẻ cách tiếp cận động, tức cùng chấp nhận con đường hướng đến các giá trị dân chủ nhưng không cứng nhắc với một mô hình có sẵn nào.

Nếu thống nhất được quan điểm như vậy, Việt Nam sẽ tự thoát ra khỏi điểm nghẽn trong tư duy hiện nay. Khi đó sẽ giải quyết được mâu thuẫn nội tại trong ý thức hệ, không bị ách tắc trong tranh luận phải hướng tới mô hình hiện hữu nào vì đã lấy dân chủ với tinh thần vận động không ngừng làm kim chỉ nam. Khi đó các bên sẽ cởi mở với nhau hơn, xã hội vì thế sẽ ổn định vì tránh được những xung đột chính trị đáng tiếc, hóa giải được những mâu thuẫn tiềm tàng. Các vấn đề về tam quyền phân lập hay xã hội dân sự và cả khả năng đa nguyên chính trị sẽ được bàn luận dựa trên thực tiễn Việt Nam một cách cởi mở và cảm thông. Giới trí thức và nhà nước Việt Nam hoàn toàn có thể thoải mái chia sẻ tầm nhìn về những bất ổn, khuyết tật ở các nền dân chủ cũng như tiến trình dân chủ hóa nói chung trên toàn cầu.

Hàm ý trong mối liên hệ với trường hợp Trung Quốc

Bất chấp trào lưu tiến bộ, nhà nước Trung Quốc ngày càng củng cố quyền lực chính trị của mình dựa trên những thành tựu về kinh tế (dù cũng nhiều khuyết tật), tận dụng lợi thế độc nhất về quy mô mang tính áp đặt với thế giới, điều mà Việt Nam không có được. Trong hoàn cảnh đặc trưng đó, trí thức Trung Quốc vô tình hay hữu ý bị buộc phải tiếp cận theo cách tĩnh và lựa chọn phục vụ nhà cầm quyền củng cố quyền lực nhà nước, hạn chế tối đa sự tham gia của người dân vào các quyết định chính trị. Những tiếng nói kêu gọi dân chủ hóa vốn ít ỏi trong hoàn cảnh Trung Quốc dễ dàng bị bóp nghẹt trong sự ủng hộ của dân chúng vốn bị kiểm soát thông tin.

Sự ổn định của Trung Quốc vì lẽ đó phụ thuộc vào việc hạn chế sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị và sự kiểm soát thông tin đối với người dân, với tính chính danh của đảng chủ yếu đến từ nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế, và gần đây là thông qua các cuộc tấn công địa chính trị (đặc biệt là ở Biển Đông, Hồng Kông, và Đài Loan). Cách tiếp cận này hiện có thể ổn định môi trường chính trị trong nước nhưng chỉ làm tăng khả năng bất ổn ở nước ngoài. Như vậy, nhà nước phải liên tục tăng cường kiểm soát xã hội và chính trị trong nước để ngăn chặn rủi ro mất quyền lực.

Việt Nam không thể và cũng không cần phải rơi vào tình thế bấp bênh và căng thẳng như vậy.

Ngược lại, nếu Việt Nam cởi mở và chấp nhận con đường hướng tới dân chủ, thì trí thức, chính quyền và người dân có thể cùng nhau thừa nhận giá trị từ sự tham gia của công dân vào đời sống chính trị như một nguyên tắc quản trị nhà nước, trong đó quyền lực của nhân dân là tối thượng. Khi đó, trí thức Việt Nam và chính quyền sẽ có được ưu thế riêng của mình – ưu thế của tranh luận cởi mở và thiết thực, cân nhắc mọi cơ hội khả dĩ. Điều này sẽ phân biệt Việt Nam với Trung Quốc. Cách tiếp cận quyền lực nhà nước của hai quốc gia sẽ là hoàn toàn khác nhau, được thúc đẩy bởi nền tảng lịch sử, chính trị và văn hóa khác nhau, như chính quyền đã nêu.


Liên quan:

5 comments

 1. Zìa chiện “đột phá” vô cái đầu, tư bửn hổng cần phủ định hoàn toàn chủ nghĩa Mác-Lê . All they had to do back then là tạo ra 1 sự nghi ngờ zìa tính khả thi của chủ nghĩa . Từ niềm tin -> hơi chút nghi ngờ dont take much, nhưng bọn “trí thức phản biện” phát chiển lên -hoặc “xuống”, tùy cách nhìn-, thim zô cái tính tếu táo của dân Nga … Mọi thứ đang thiêng liêng bỗng hóa trò đùa hết cả . Khi niềm tin sụp đổ thì cái chính quyền đại diện cho niềm tin coi như xong . Gọc ba chớp, Deo Sin … cứ nhìn lại coi, them are the biggest jokes Đảng CS Sô Viết ever created.

  Việt Nam còn tiệt zời hơn . Mỹ hổng cần tạo ra sự nghi ngờ zìa chủ nghĩa Mác-Lê, Đảng CS VN can accomplish that all by themselves. Hổng tin ? “chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh (quote) “cũng có những luận điểm, quan điểm đã bị thực tiễn vượt qua”. Có điều dân ta đ/v chủ nghĩa Mác-Lê rất trọng thị … thats where i come in, để chỉ ra tính bỡn cợt, tếu táo hoàn toàn vô ý thức trong ní nuận của Đảng .

  Riêng VN, còn có thim yếu tố Trung Quốc . Rời TQ ra, Đảng chít lìn, tại chỗ lun, ráng chịu . Cũng lại “cái đầu”. Thế hệ mới hổng những mê tư bửn còn có thái độ cực kỳ tiêu cực với Trung Quốc . Chiển giao thế hệ … Done. May quá, kỳ này bác Trọng ngồi lại nên đã cứu Đảng khỏi 1 bàn thua trông thấy -hay không còn tùy . Hiện giờ đang có ngừ hỏi Đảng Cộng Sản VN có lucky lần nữa hông ?

  Thích

 2. Để cho “trung thực & khách quan” à la xì tai Chu Mọng Lông, đây là kiến nghị để Đảng có thỉa bảo vệ nền tảng tư tưởng của mềnh .

  1- LEAVE IT ALONE. Mún bảo vệ được cái gì, cái tiên quyết là phải giữ được sự toàn vẹn của nó . Ông lãnh đạo cấp cao cử 1 tiểu đội bảo vệ sự trong trắng của con gái mình . Tiểu đội đó đè cô ra làm thịt thì có chời ơi đất hỡi không ? Bây giờ cô trở thành 1 vixen thì Grrr … Meow … SeXXXy. Nền tư tưởng của Đảng hiện giờ còn tệ hơn, ngang Thúy Kiều trước khi gặp Từ Hải . May quá, nền tảng tư tưởng của Đảng vưỡn có thể tái tạo như cô gái lắc đò trong thơ Tố Hữu .

  2- Sau khi nền tảng tư tưởng của Đảng đã được “tái tạo” để trở về trạng thái trong trắng như xưa, PRACTICE WHAT YOU PREACH. All eyes chĩa vô mỗi mỗi nhất cử nhất động của Đảng . Đảng nói 1 đàng làm 1 nẻo, nói xã hội chủ nghĩa nhưng ủng hộ tư bửn thì chỉ có bọn phản động cả chong nước lẫn quấc tía chúng nó mầng .

  3- CREATE & RELY ON YR OWN SUPPORT SYSTEM. Dựa (hẳn) vào đồng chí & anh em, cũng có nghĩa TRÁNH XA NHỮNG ẢNH HƯỞNG XẤU. Ông kia đã bỏ tư bửn, thấy ai phôn Mỹ vội đào mồ chôn Mác-Lê-Hồ .

  Làm được những điều chên, Đảng có thỉa xem bài của PGS. TS. Lương Khắc Hiếu Học viện Báo chí và Tuyên truyền như 1 bài tham khảo, worth a second look. Có nghĩa chiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng come natural, hổng cần phải nhắc nhở .

  Thích

 3. Zìa bài “Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới” có vài điều cần wan tâm

  List “đối tượng đấu tranh, phản bác, phê phán gồm: Chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch trong các nước tư bản chủ nghĩa, giới nghiên cứu lý luận phục vụ chính giới của các nước này; các phần tử phản động chống đối Đảng, chống đối chế độ, người Việt Nam lưu vong ở nước ngoài có hận thù với cách mạng Việt Nam; các phần tử cơ hội, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân trong đó có một số nhà văn, nhà báo, trí thức, văn nghệ sĩ có nhận thức sai lệch về chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình đất nước hiện nay cũng như lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng”

  Giải pháp chung “Rõ ràng, mỗi đối tượng tác động của hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch có mục đích khác nhau, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khác nhau”

  Hổng rõ ràng tới cỡ đó . Đầu tiên có nhìu overlaps, chai hia ra thì nói chung trong & ngoài nước . Số ngừ ziệc liu vong đã bắt đầu có ảnh hưởng vô mainstream politics, ngay ở tầm cỡ chiến lược, aka có thỉa ảnh hưởng tới nhìu mặt từ ngoại giao đến tình báo & ngược lại . Maik Bom beo ráng đẩy ảnh hưởng này ra khỏi CIA & ngoại giao nhưng lão Đần đã “bổn cũ soạn lại”, reinstate phần lớn những nhân viên minorities trong 2 ngành này . Thái độ của Đế quấc Mỹ đ/v VN … thía lào nhẩy … mirror thái độ của VN đ/v Đế quấc Mỹ . Níu hổng như là mơ, xin tình cờ gặp nhau cứ làm ngơ . Its complicated, as it should be. Nhưng tùy theo … có 1 số trends đề nghị xem VN là 1 đất nước Cộng Sản đàng goàng, chắc chả ai lấy làm lạ . Sự trỗi dậy của Trung Quốc lại đặt 2 chữ “Cộng Sản” lên bàn nghị luận, cái khó là đặt Việt Nam vô cái rổ nào . Cũng cho thấy Trung Quốc vưỡn giữ được bản chất xã hội chủ nghĩa, trong khi Việt Nam … từ bi giờ gọi là trans, hay gender fluid. Có wa Thái để làm re-assign ops không thì up to anyone’s guess. Nhưng trong thời gian gần đây dường như có sự thức tỉnh, 1 sự “nhận thức lại” về bản chất xã hụi chủ nghĩa -albeit too little and hopefully, not too late- trong Đảng nên … có ai nhận ra tất cả những dự tính zìa biển Đông của Mỹ từ lúc lão Đần lên, hoàn toàn lờ lớ lơ Việt Nam ? Guess its not too late after all. Nhưng ít ra Đảng Cộng Sản cũng có 1 cảm giác self-re-discovery, với những động thái làm ta liên tưởng tới 1 ngày xưa vinh quang .

  Thui thì tớ bổ xung . Các chiến sĩ chên mặt chận tư tưởng của Đảng cần, more like, bắt buộc phải có đầu óc tổng hợp, kết hợp với sáng tạo . Oanh tạc nét xóa nhòa tất cả các lằn ranh nên các “nhà báo, trí thức, văn nghệ sĩ” nhà mềnh cũng vô tình hoặc hĩu í do the bidding cho chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địt chong tư bửn . Ngay cả chong bài này cũng còn mơ hồ, “các thế lực thù địch trong các nước tư bản chủ nghĩa”. Hate to burst yo bubbles nhưng khoảng 95% các nước tư bửn chủ nghĩa đìu là “thế lực thù địt” của chủ nghĩa xã hội bằng cách này hay cách khác .

  “Để thực hiện mục tiêu này, họ xây dựng một lộ trình gồm các bước, các giai đoạn hết sức cụ thể để đến cuối thế kỷ XX, “chiến thắng không cần chiến tranh”

  Final-Phúc Kđinh-ly, có ngừ nào đó nhận ra . Các phát minh zìa tâm ní của bọn trí thức thổ tả những năm 60s, 70s đã nghiệm ra cái đầu là chỗ vulnerable, aka cần tập trung “đột phá” nhìu nhứt đ/v nhóm bao gồm chủ nghĩa xã hội/Cộng Sản . Kết quả … Need i say more?

  “2) Triển khai hoạt động hỗ trợ giáo dục – đào tạo trên diện rộng, trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo ra một lớp người “thân” phương Tây, sùng bái chủ nghĩa tư bản, lớp người này dần dần thay thế lớp cán bộ mà phương Tây cho là “bảo thủ” ở Việt Nam”

  Bi giờ mới nhận ra thì too little, too late. Bao nhiu sinh viên, học sinh du học ở những nước tư bửn ? Khi họ tốt nghiệp zìa nước, wtf you think them gonna build, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bửn ? Thái độ của họ đ/v nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ thía lào ? Ít nhứt, vì được/bị đào tạo ở những nước tư bửn, họ sẽ tìm ra nhiều điều hơn nữa trong chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh (quote) “cũng có những luận điểm, quan điểm đã bị thực tiễn vượt qua”. Càng ngày càng phát hiện ra nhiều hơn “những luận điểm, quan điểm đã bị thực tiễn vượt qua” trong nền tảng tư tưởng của Đảng, cho tới 1 lúc nào đó … Too gruesome!

  Đó là chưa kể báo quân lụi tự hào vì Mỹ mở lớp đào tạo bộ đội Cụ Hồ . Again, “2) Triển khai hoạt động hỗ trợ giáo dục – đào tạo trên diện rộng, trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo ra một lớp người “thân” phương Tây, sùng bái chủ nghĩa tư bản, lớp người này dần dần thay thế lớp cán bộ mà phương Tây cho là “bảo thủ” ở Việt Nam”.

  Tư bửn khinh thường VN quá đỗi nên toàn chơi bài ngửa từ trước tới giờ, nhưng bi giờ mới có ngừ nhận ra . Hahahahaha, só-zi. Cấp bậc đủ bé để who cares. Too little & toooooo Đamn late anyway. The wheels already set in motion. Ai cưỡng lại sẽ bị cái xe tăng này nghiền nát .

  Ngay cả trong bài này cũng đã tạo ra những lỗ hổng zìa ní nuận mà bọn phản động có thỉa lợi dụng . i already mentioned 2. Ví dụ luận điểm này, trong chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh (quote) “cũng có những luận điểm, quan điểm đã bị thực tiễn vượt qua”

  Níu tớ là phản động tớ sẽ đòi Đảng minh bạch “những luận điểm, quan điểm đã bị thực tiễn vượt qua”. Đảng nàm thía lào bi chừ ? Níu lấy các bài báo Đảng mà suy ra, “những luận điểm, quan điểm đã bị thực tiễn vượt qua” có tới 95% thuộc về cốt lõi như đấu chanh giai cấp, chủ nghĩa tư bửn … Có nghĩa Đảng hổng thỉa đưa ra 1 cái list chính xác hiện nay -more where this xít come from- “những luận điểm, quan điểm đã bị thực tiễn vượt qua” trong nền tảng tư tưởng của Đảng . If you cant come up w the list, tất cả những phản bác, phủ định zìa nền tảng tư tưởng của Đảng có khả năng trúng/trượt là 50/50. Với xác xuất chính xác 50/50 của 1 chủ thuyết … Lăng Ông cho ra xác xuất cao hơn thía .

  Chưa hết, Đảng sẽ làm cái gì với “những luận điểm, quan điểm đã bị thực tiễn vượt qua” mới là điều đáng nói . Nghịch lý con tàu của Theseus come to mind. Với ní nuận kiểu đó, Đảng chỉ có thỉa đánh lừa được những loại Devil’s Advocates như Nguyễn Ngọc Chu, Chu Mọng Lông, Nguyễn Đình Cống … Keep in mind “thế lực thù địt” của Đảng tương đối đa dạng hơn, với những động cơ hoàn toàn hổng trong sáng 1 tẹo nào cả . Yếu tố con ngừ … Hahahaha, hope your own pills taste better this time around.

  Nói thẳng ra, bài này nói trúng được (rất) nhìu vấn đề . Nhưng thực hiện … thats a different sorry story altogether. Bả tư bửn toàn Đảng toàn dân nghiện còn hơn ma túy, mà ma túy khi thí nghiệm trên chuột, they actually prefer it than procreation & food. Heck, toàn bộ luật pháp, nghị quyết của Đảng đặt ra là để bảo vệ & khuyến khích bả tư bửn, aka rời xa nền tảng tư tưởng của chính mình . Overhaul the whole thing … tự cắt cổ mình chết cũng hổng nhanh bằng .

  Thích

 4. “nhà nước Trung Quốc ngày càng củng cố quyền lực chính trị … tận dụng lợi thế độc nhất về quy mô mang tính áp đặt với thế giới, điều mà Việt Nam không có được”

  Việt Nam hổng phải là hổng có được, chỉ có điều mún hay không . Thật ra ngay cả chong Đảng cũng chưa có thống nhứt zìa quyết tâm mún có được những lợi thế độc nhứt của Trung Quốc

  Níu có 1 cuộc bàn lận zìa dâm chủ cho ziệc nàn, tớ chỉ mún niu í vài điều

  1- Những ngừ tham gia đang ăn xít dâm chủ thổ tả

  2- Nên take into consideration rằng thìa là mà đại đa số -nói cho rõ- dân ta đã thẳng thừng cự tiệt với cái-gọi-là dân chủ đã hiện diện ở miền Nam trước 1975, aka đừng bao giờ nghĩ tới chiện đem nó lại vì có đem nó lại, trí thức nhà ta lại đấu zanh để lật đổ nó. Rõ ràng vì quá nhìu ní zo

  2a- 30-4 năm nay, Luật Khoa của Trịnh Hữu Long đã có (rất) nhìu bài phân tích vừa khách quan, vừa khoa học, lại vừa trung thực à la xì tai Chu Mọng Lông, chỉ rõ wtf happened ở miền Nam trước ’75 hoặc quá ít hoặc quá nhiều . Triết ní của dân Việt lại là “Biết đủ là hạnh phúc”.
  2b- WTF happened ở miền Nam trước ’75 gây ra nhìu tai hại, obviously, là dân tình chỉ biết ỷ lại, quân đội chiến đấu hổng có ní tưởng Mác-Lê nên lười biếng, ỷ lại …

  3- Trí thức nhà mềnh cuồng Hồ hết thuốc chữa . Chiện cuồng Đảng, tớ đoán, cũng sêm sêm . Chắc chính vì vậy mà họ trở thành đáng kính .

  4- Nàm zì thì nàm, mô hình nào cũng cần có Đảng Cộng Sản lãnh đạo

  Tớ hổng dám tham gia cái chiện bàn lận này vì tự thấy mình vừa cực đoan, vô học . Bị đứng chung với trí thức yêu Đảng nhà các bác kinh bỏ mịa . Nhưng 2 hào của tớ chỉ lặp lại ý của (rất) nhiều nhân sĩ từng ký cọt này nọ zô những kiến nghị kiến ngáo này kia . Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có 1 nền dân chủ thật sự tại dân . Đa đảng nhá, rùi quấc hội lại nhiều thành phần, cả những thành phần phản quốc . Cải cách ruộng đất đem lại ruộng đất cho dân, cải tạo tư sản nên Đại tướng Võ Nguyên Giáp có được nhà của Trịnh Văn Bô … toàn những điều tốt lành cả . Rùi Bác Hồ kính iu nữa chớ . Rùi nền pháp chế xã hội chủ nghĩa trên cả tuyệt vời . Phúc, phúc, phúc! Toàn những điều bao giờ cho tới ngày xưa thui .

  Níu xem dân chủ là giá trị Phổ quát, nên chăng chúng ta đem nguyên con Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chỉ cần mông má cho nó hợp thời chang thế kỷ 21, khỏi cần nghĩ ngợi lôi thôi and call it a day? Lưỡi dao cạo của Occam, lời giải đơn giản nhứt là lời giải đúng nhứt .

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.