2632. Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: “Cố đấm ăn xôi”, sau 2 tháng Hội đồng kiểm tra nhà nước vẫn không thông qua hồ sơ dự án, Bộ GTVT lại giải trình thêm

Bộ Giao thông giải trình thêm về đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Tiền phong

16/07/2021 | 13:44

TPO – Sau gần 2 tháng gửi hồ sơ dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) cho Hội đồng kiểm tra nhà nước nhưng chưa được thông qua để bàn giao cho Hà Nội khai thác thương mại, Bộ GTVT tiếp tục giải trình thêm nội dung tư vấn khuyến cáo và đề nghị (hội đồng) xem xét.

Bộ GTVT vừa có thêm văn bản gửi Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng kiểm tra) với dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Hiện dự án này chưa thể đưa vào khai thác thương mại do chưa được Hội đồng kiểm tra thông qua, dù hồ sơ đã được Bộ GTVT gửi từ cuối tháng 4 vừa qua.

Trong văn bản mới nhất, Bộ GTVT tiếp tục khẳng định, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã được nghiệm thu hoàn thành theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, vận hành thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo đúng thiết kế và các quy định liên quan.

Dù vậy, Bộ GTVT thừa nhận, dự án còn một số tồn tại nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình, đảm bảo đủ điều kiện khai thác an toàn. Các vấn đề này sẽ được khắc phục trong thời gian bảo hành công trình.

Về kết quả đánh giá an toàn hệ thống, chủ đầu tư cho hay, chiếu theo tiêu chuẩn Châu Âu (tiêu chuẩn tư vấn ACT đã áp dụng), chứng nhận an toàn được tính trên rủi ro theo vòng đời với 14 giai đoạn, từ khi thiết kế tới thi công, vận hành, kết thúc hoạt động. Quá trình đó, các tiêu chuẩn an toàn được xác định từ đầu làm căn cứ triển khai, xây dựng, khai thác và được cập nhật thường xuyên tới khi dừng khai thác và thành lý.

Với Trung Quốc, quy trình trên được thực hiện từ năm 2013, nhưng chỉ áp dụng với hệ thống tín hiệu (không áp dụng với phần xây dựng, đoàn tàu…). Một số nội dung được bổ sung tương tự tiêu chuẩn châu Âu, nhưng mới áp dụng từ tháng 10/2020 (thời điểm dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã thi công xong).

Bộ GTVT tiếp tục khẳng định, Tư vấn ACT đã đánh giá và cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Tư vấn này khẳng định dự án đủ điều kiện an toàn đưa vào vận hành khai thác.

Với các khuyến cáo của của ATC đưa ra (16 khuyến cáo), chủ đầu tư cho biết, một số nội dung đã được khắc phục, một số sẽ được hoàn thiện khi đưa vào vận hành thương mại. Các bổ sung và cam kết thực hiện của chủ đầu tư với các khuyến cáo này cũng là cơ sở để tư vấn cấp chứng nhận an toàn.

Do đó, Bộ GTVT khẳng định, kết quả đánh giá an toàn hệ thống của Tư vấn ACT được chủ đầu tư chấp thuận trên cơ sở tiêu chuẩn năm 2013 là phù hợp, tương đồng các dự án tại Trung Quốc thực hiện cùng thời điểm.

Ngoài ra, dự án được thiết kế năng lực khai thác tối 24 đoàn tàu cùng hoạt động, giãn cách 2,3 phút. Giai đoạn hiện nay thiết kế khai thác 13 đoàn tàu, với tối đa 10 đoàn vận hành cùng lúc cách nhau 6 phút. Thực tế khai thác mới chỉ 50% năng lực thiết kế.

Đáng chú ý, trong lần giải trình này, Bộ GTVT dẫn các khái nhiệm theo tiêu chuẩn và hợp đồng EPC để lý giải, việc khai thác thử toàn hệ thống không phải là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm trong giai đoạn thực hiện dự án. Đây thực chất là hoạt động vận tải hành khách trong giai đoạn khai thác, do công ty vận hành khai thác thực hiện (Công ty Metro Hà Nội). Quá trình khai thác, Công ty Metro Hà Nội có thể tham khảo thêm các tiêu chuẩn mới cập nhật của Trung Quốc để hoàn thiện.

Bên cạnh đó, trong 1 năm đầu khai thác, khi còn bảo hành, các nhà thầu sẽ cập nhật dữ liệu khai thác theo mùa, lượng hành khách… để hoàn thiện biểu đồ chạy tàu, các bổ sung… để đánh giá và cấp chứng nhận.

Hiện dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa thể khai thác thương mại dù đã thi công xong, kết thúc chạy thử, do chưa được Hội đồng kiểm tra nhà nước phê duyệt, làm cơ sở để Bộ GTVT bàn giao cho Hà Nội khai thác.

Sau giải trình của Bộ GTVT, UBND TP.Hà Nội cũng vừa có văn bản gửi Hội đồng kiểm tra nhà nước liên quan tới đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Trong đó, Hà Nội khẳng định đã cam kết sẽ khắc phục một số số nội dung theo khuyến cáo của Tư vấn ACT trong quá trình khai thác, đảm bảo các điều kiện vận hành, khai thác. Hà Nội đề nghị Hội đồng kiểm tra nhà nước xem xét, quyết định.

Lê Hữu Việt

Mời xem thêm 2 bài cùng ngày trên Thanh niên và VietnamNet:

+ Tư vấn Pháp khuyến cáo dự án Cát Linh – Hà Đông: Hà Nội, Bộ GTVT nói gì?;

+ Bộ GTVT nói về điều kiện vận hành của đường sắt Cát Linh – Hà Đông.


Liên quan:

3 comments

 1. Zìa bài xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của anh chàng có công cứu Sở Giao Dịch Chứng Khoán -cái ngón tay thối Up Yours- Tp Hồ Chí Minh khỏi sụp đổ . Vài théc méc của tớ

  1- Tính giai cấp đâu đek thấy . Nhà nước chuyên chính vô sản có vẻ bị lật đổ gòi

  2- Tinh thần cảnh giác của Đảng chắc cao khoảng vừa wa ngọn cỏ, chỉ đủ mân mê cái lon cô CA. Rõ ràng, các thế lực thù địt đứng đầu là tên sen đầm quấc tía vưỡn mún áp lực để Đảng các bác phải chiển wa dân chủ tư bửn thông wa bài nói chiện của tay đại sứ của lão Đần . Đảng hổng có biện pháp nào đối phó hít chơn hít chọi á .

  3- Hổng thấy nói gì zìa tính nghiêm minh của luật pháp, cũng hổng thấy nói gì zìa bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê-Hồ, which may or may not be nền tảng tư tưởng của Đảng .

  Cũng từ báo quân lụi

  “Chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh làm mờ nhạt, suy yếu, thủ tiêu nội dung cách mạng của Chủ nghĩa Mác, nó “tuyên truyền trong công nhân thứ chủ nghĩa xã hội lửng lơ bên trên lợi ích giai cấp của họ, bên trên đấu tranh giai cấp và ra sức điều hòa theo tinh thần nhân đạo cao cả những lợi ích của hai giai cấp đang đấu tranh với nhau”, biến Chủ nghĩa Mác thành cái mà ngay cả giai cấp tư sản cũng có thể chấp nhận được. Vì thế, Ph.Ăng-ghen đã nói rằng, chủ nghĩa cơ hội biến Chủ nghĩa Mác thành một thứ “Chủ nghĩa Mác” bị xuyên tạc méo mó”

  Là ý của Engels. Trong bài của ngừ có công kíu Sở Giao Dịch Chứng Khoán -cái ngón tay thối Up Yours- Tp Hồ Chí Minh, không những chủ nghĩa Mác bị xuyên tạc méo mó, mà cả tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chịu chung số phận . Chiện Bác Hồ lợi dụng tư bửn cho những mục đích riêng của mềnh, Trung Quốc đã & đang áp dụng & Việt Nam đang phản bội . ” luật hóa đầy đủ và phù hợp những điều ước quốc tế và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tích cực và có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động xây dựng các điều ước quốc tế” chỉ thim 2 chữ “tư bửn thúi nát” vô cạnh “quấc tía” là bít ngay .

  Thui thì đầu bài là tư tưởng Bác Hồ chong đập pháp, tớ trích Bác Hồ

  Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi những phần tử cơ hội chủ nghĩa là bọn đầu cơ. Bọn đầu cơ thực ra chỉ là bọn cơ hội chủ nghĩa thực dụng, chúng không có lý luận, chúng chỉ tìm cách “thích nghi” và luồn lách xuất phát từ bản chất của nó là mưu lợi cá nhân, là thói ích kỷ, vụ lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng bọn đầu cơ cũng giống như là bọn phản động, nó “là địch nhân lọt vào trong Đảng để phá hoại”. Nó dùng mọi thủ đoạn như xu nịnh, đút lót, hối lộ, tâng bốc, bênh che, cánh hẩu, ô dù, phe cánh, gian dối… để chui sâu, leo cao, miễn sao nắm được quyền lực để mưu vinh thân phì gia…

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa for now. Chừng nào mới tới nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa ?

  Thích

 2. Zìa “cộng đồng” Cuba, tớ chỉ kể thía lày . Các tổ chức phục quốc có bản doanh ở Miami thường xuyên tổ chức các cuộc “đột nhập” vào lãnh hải Cuba để thực hiện các missions mang tính quân sự & bạo lực . Trước 1990 việc đó được Mỹ OK, aka ngó lơ . Nhưng 1990, methink Bill Clinton ký hiệp ước chống khủng bố với Cuba để đổi lấy Guantanamo làm căn cứ, sau này trở thành nơi giam giữ khủng bố Trung Đông nổi tiếng . Kể từ đó, các missions của giới phục quốc gặp khó khăn, vì quân Castro chỉ cần gọi cho trụ sở FBI ở Miami rì bọt tàu của phục quốc đang tiến vô vùng biển của Cuba. Nửa tiếng sau trực thăng liên bang & coast guards đã chờ sẵn ở ranh giới trên biển . Đúng, Mỹ không làm khó dễ . Đúng thủ tục, nộp phạt 2 chục chờ 4 tiếng là về nhà . i used to date a girl có cậu tham gia chiện này. But, vạn nan khởi đầu nản . Lúc đó họ bắt đầu nản chí . But still, cấm vận Cuba là their efforts. Oh quên, vũ khí thường là lậu nên bị tịch thu . Luật của Mỹ không cho phép mua 1 số lượng lớn vũ khi cho việc phục quốc nên thường mua lậu từ các nước Nam Mỹ .

  Nếu dân hải ngoại có thể học được gì từ dân Cuba, thats the one. Reinstate Embargo, hoặc at least restrict the flow. Nhưng dân Việt hải ngoại, cầm chuông thì yêu Đảng, không cầm chuông đỡ đỡ 1 chút lại lười chính chị . Báo hải ngoại bi giờ ca tụng Việt Nam mua được vũ khí chống biểu tình, 2 từ “Cộng Sản” hoàn toàn biến mất trên ngôn ngữ báo chí . Họ đã chấp nhận ipso facto chế độ như chính quyền đại diện cho cả đất nước & dân tộc cả trong lẫn ngoài nước gòi . Đây mới là tháng tư gãy súng thật sự, chứ hổng phải 1975. Tụi báo hải ngoại giờ không khác gì Huỳnh Tấn Mẫm, Lữ Phương ngày xưa .

  Thích

 3. Cho phép tớ phản biện kiến nghị của đồng chí triết gia còi hụ Nguyễn Hữu Liêm

  “không hề nghĩ đến nguy cơ mất nước là mất luôn Đảng”

  Đúng, mất nước vào tay Mỹ-Ngụy sẽ mất luôn Đảng, nhưng nếu “được” nước thì Đảng vẫn còn nguyên vẹn .

  “Làm sao để vận dụng được thế đứng quốc gia giữa tiến trình đãi lọc, giao hoán, và tái thiết lập trật tự thế giới là ván bài chiến lược quan trọng và thiết yếu cho sự tồn vong của tổ quốc Việt Nam trong thế kỷ 21”

  Tư tưởng Hồ Chí Minh . Tại sao “hiểm họa đen” của fong kiến lại chở thành “thời cơ vàng” của Đảng ta ? Có phải vì tư di vĩ đại của Bác Hồ đã tạo nên những chiến công hiển hách, những chiến thắng huy hoàng hông, triết gia còi hụ tâng Bác Hồ như điên, methink, you got a better answer.

  “Đồng thuận nhân dân là sức mạnh quốc gia … nhà Nguyễn đã tiếp nhận lớp dân Hoa … những người như Mạc Cửu, Dương Ngạn Địch”

  Rất chính xác . Chính sách di dân nghiệt ngã, 1 di sản của Trumpiss mà Việt Nam đang trân trọng … Why the Phúc you pick up on that one? Di sản của Trumpiss có quá nhiều, và không ít thứ đáng giá hơn nhiều, như chống Cộng, phò Mỹ bài Trung, phát chiển chủ nghĩa dân tộc cực đoan … all the good xít, and Đảng các bác pick that PoS! Thiệt, hết biết!

  Bác Hồ học theo nhà Nguyễn đã tiếp nhận các cố vấn, các chí nguyện quân chiến đấu sát cánh với bộ đội Cụ Hồ, niềm tự hào của toàn dân tộc xã hội chủ nghĩa . Lê Học Lãnh Vân đã chỉ rõ, đấy là do thấm nhuần tư tưởng Mác-Lê, tinh thần giai cấp vô sản nên những tư di hủ bại của phong kiến hầu như bị xóa bỏ, chỉ tồn tại ở đô thị miền Nam .

  “Tức là, cứng rắn đối ngoại phải đi đôi với hóa giải và dung hòa đối nội”

  Rất đúng, phải cứng rắn với giặc đế quốc sài lang, nghiêm khắc với bọn hút máu nhân dân lao động, bọn hãm hiếp các nữ chiến sĩ cách mạng thời chống Mỹ . Đồng thời phải hòa giải & dung hòa với đồng chí, đồng bào & anh em .

  “như cộng đồng Do Thái và Cuba đối với chính sách đối ngoại Mỹ hiện nay”

  Bad example nếu triết gia còi hụ còn yêu Đảng. Cộng đồng Cuba ở Mỹ hiện nay vưỡn ủng hộ phương hướng bạo lực, lật đổ chính quyền nhân dân ở Cuba . You chose the wrong guy, i came from Calle Ocho, nghiện cà phê Cuba & Cuban sandwich hơn cà phê đá & bánh mì VN.

  “Cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là ở Mỹ, dù có khác biệt chính kiến về nhiều vấn đề với Đảng, nhưng khi đối với hiểm họa Trung Quốc, họ sẽ chọn lựa Việt Nam”

  Hey, đừng kéo “Cộng đồng người Việt hải ngoại” vô chỗ đứng của ông . Judging from phản ứng bài tường thuật còi hụ, it cannot be further from the truth. Đúng, có thể giới cầm chuông sẽ yêu Đảng như bác, nhưng not everyone is the same. Thái độ của dân Việt hải ngoại 1979 tell a different story & i doubt that story gonna change if sêm xít happen again.

  “Thoát ra khỏi tình trạng tha hóa của đảng viên”

  Thats what ive been sayin. Đảng chưa có đi xa lắm khỏi bến bờ của mình, quay đầu lại vẫn còn kịp

  “muốn thực hiện các vấn đề nêu trên cần đi vào căn cơ là cải tổ thể chế chính trị và công quyền nhà nước”

  Luật sư Đặng Đình Mạnh đề nghị thay vì “Đổi Mới”, Đảng cần “Đổi Đúng”. i agree

  “Trong những năm gần đây, Đảng và chính phủ đã thành công lớn trên nhiều lãnh vực, từ kinh tế, ngoại thương, ổn định giá cả và tiền tệ, phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao mức sống cho nhân dân”

  Triết gia này cũng thâm thúi đáo để!

  “chưa bao giờ mà mức độ bất mãn, chống đối ngầm, nếu không nói là khinh thường chế độ, đang lên cao như bây giờ. Ngay cả trong hàng ngũ thuộc mọi tầng lớp và tổ chức Đảng, từ công quyền, công an, tuyên giáo, cho đến báo chí hay các tổ chức ngoại vi, đều ngấm ngầm biểu lộ thái độ coi thường, chế riễu mọi sinh hoạt và chính sách của Đảng”

  if you ask me, again, “Đổi Mới”. keyword “chưa bao giờ”.

  “Hầu hết mọi đảng viên nay đều trở nên những con người lưỡng diện. Một đằng thì họ tham gia sinh hoạt Đảng như là đi dự lễ cúng tế ở đình làng, đọc văn sớ thuần khẩu hiệu, nhưng bên trong, họ thầm bất mãn, coi thường uy linh Đảng và đánh giá thấp những gì họ phát biểu, và tệ hơn, họ khinh thường ngay cả chính con người họ”

  “Đổi Mới” đã làm cho đảng viên đổ đốn thế đấy

  “Tại sao đến giờ vẫn tự đặt cho mình vai trò một tầng lớp cầm quyền độc đoán, vì ‘ưu việt về di truyền’, về đạo đức nội tâm hơn đa số người dân?”

  Exceptionalism vẫn còn thịnh hành ở Mỹ, níu hổng mún nói là “cực thịnh”.

  “Hãy trở về với tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” Thêm 1 cục gạch

  Nhưng me not likee this one “và mô hình nầy hoàn toàn không còn thích hợp và không có lợi gì cho Việt Nam”.

  Chính vì rời bỏ mô hình đó mà “chưa bao giờ mà mức độ bất mãn, chống đối ngầm, nếu không nói là khinh thường chế độ, đang lên cao như bây giờ. Ngay cả trong hàng ngũ thuộc mọi tầng lớp và tổ chức Đảng, từ công quyền, công an, tuyên giáo, cho đến báo chí hay các tổ chức ngoại vi, đều ngấm ngầm biểu lộ thái độ coi thường, chế riễu mọi sinh hoạt và chính sách của Đảng … Hầu hết mọi đảng viên nay đều trở nên những con người lưỡng diện. Một đằng thì họ tham gia sinh hoạt Đảng như là đi dự lễ cúng tế ở đình làng, đọc văn sớ thuần khẩu hiệu, nhưng bên trong, họ thầm bất mãn, coi thường uy linh Đảng và đánh giá thấp những gì họ phát biểu, và tệ hơn, họ khinh thường ngay cả chính con người họ”

  Again, keyword “chưa bao giờ”, tức là hồi trước thì hổng có, bi giờ mới có . And in between is “Đổi Mới”. Lemme see, ta biết nguyên nhân gây ra tình trạng tệ hại này, nhưng không rectify nó, lại mún tăng độ cái “nguyên nhân” lên . Mắc virus covid gây ra những triệu chứng thập tử nhất sinh, cách chữa ? Phun virus covid thêm, not even at vaccine dose. Nghe nói ổng dạy chủ nghĩa Mác cho sinh viên thiên tả ở CCC. Giác ngộ được thằng Mỹ con nào chưa ? Cách triết gia Nguyễn Hữu Liêm chống dịch là phun virus cho từng ngõ hẻm trên cả nước . Not a bad idea với tụi chống Cộng cực đoan & vô học .

  “Hãy nhìn vào hiện trạng giới chủ nhân bất động sản giàu có ở nước ta đóng rất ít – gần như không có – thuế nhà đất”

  Đúng, cứ trơ mắt ếch mà nhìn vào . Đừng làm gì hết, cứ nhìn vào .

  “Hãy kiêu hãnh vì dám thay đổi”

  Ông này nghe nói đạo Thiên Chúa, dạy chủ nghĩa Mác . Kêu gọi mọi người kiêu hãnh dont make it any worse.

  Thích

Nhận xét về chienda dietkiennghi Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.