XIN CHIA BUỒN VỚI ÔNG BẠN CŨ CÙNG HỌC MỘT TRƯỜNG MỘT KHÓA CẢ PHỔ THÔNG LẪN ĐẠI HỌC

31 tháng 10, 2019  

Lúc mình bị bắt, bạn là Tổng cục phó, chả hiểu có tham gia vào vụ án không; nhưng nếu có thì mình lại … cám ơn đấy.

Câu chuyện tâm linh, quả báo, rất đáng lưu tâm.

Mong rằng những người trong hệ thống, nắm trong tay quyền sinh sát quá lớn, nên tìm hiểu cẩn thận.

Ở đây chỉ lấy một ví dụ: có cơ quan nào trong Chính phủ, có số Bộ trưởng chết sớm, đương chức, có người còn đang lên cao chót vót nữa, lại còn bị chết rất oái oăm, như ở Bộ Công an không (4 vị)?

Còn nhiều chuyện kỳ lạ nữa, sẽ xin kể dần sau.

Bổ sung:

Sai phạm của Trung tướng Trình Văn Thống có liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) lợi dụng các sơ hở trong tổ chức, quản lý đơn vị nghiệp vụ của ngành công an để tham nhũng, vụ lợi.